huisregels BSO

[columnize]
[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] openingstijden [/custom_headline]

Twinnie biedt iedere dag tussen 07:00 uur en 08:45 uur opvang. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn bieden wij opvang tussen 15:15 uur en 18:00 uur. Op woensdag en vrijdag bieden wij opvang tussen 12:00 uur en 18:00 uur.
Twinnie is gedurende het hele jaar geopend, met uitzondering van erkende zon-en feestdagen:

  • nieuwjaarsdag;
  • carnavalsmaandag en dinsdag;
  • paasmaandag;
  • Koninginnedag;
  • Hemelvaartsdag;
  • dag na hemelvaart;
  • tweede pinksterdag;
  • Bevrijdingsdag (alleen in de kopjaren);
  • eerste en tweede kerstdag.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] haal- en brengtijden [/custom_headline]

’s Ochtends kunnen de kinderen vanaf 07.30 uur gebracht worden. Wij zullen dan ervoor zorgen dat de kinderen om 08:45 op school aanwezig zijn.
Kinderen moeten uiterlijk om 18.00 uur worden opgehaald.
In overleg met de leidsters kan er eventueel afgeweken worden van deze tijden.
Indien anderen dan de eigen ouders/verzorgers het kind komen halen, dan dient dit duidelijk aan de groepsleiding te worden medegedeeld.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] afmelden [/custom_headline]

Indien het kind de buitenschoolse opvang van Twinnie wegens ziekte niet kan/zal bezoeken vragen we u om het kind af te melden. Overige afmeldingen dienen z.s.m. te worden doorgegeven, dit i.v.m. eventuele andereruilingen.
Ook bij vakanties zou het zeer fijn zijn als die tijdig worden doorgegeven.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] ziekte [/custom_headline]

Wanneer een kind echt ziek is, vragen wij om uw kind thuis te houden.
Bij enige twijfel of een kind wel of niet mag komen, kunnen de ouders met de leiding overleggen.
Indien het kind bij de buitenschoolse opvang van Twinnie ziek wordt of een ongeval overkomt,dan worden de ouders altijd geïnformeerd en dan zal er samen overlegd worden wat op
dat moment de beste oplossing is. Daarnaast zullen de noodzakelijke maatregelen uitgevoerd worden. Indien het echt nodig is, wordt de huisarts ingeschakeld en bij echte spoed wordt de “huisarts” van Twinnie geraadpleegd.
Indien er in een gezin een besmettelijke ziekte voorkomt, vragen wij u dit door te geven aan de buitenschoolse opvang van Twinnie. Er kunnen dan maatregelen getroffen
worden, die verdere uitbreiding voorkomen. Ouders zullen via het prikbord geïnformeerd worden welke besmettelijke ziekte er heerst. Verder kunnen ouders altijd informa
tie vragen bij de buitenschoolse opvang van Twinnie en ligt er een GGD-klapper ter inzage.
Verder willen wij jullie verwijzen naar het protocol “zieke kinder en en medicijnen”

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] voeding [/custom_headline]

Buitenschoolse opvang Twinnie verzorgt voor zover mogelijk het eten.
Als de kinderen uit school komen krijgen ze fruit of een koekje.
Het fruit kan ook wel eens vervangen worden door yoghurt, pudding, etc.
Op woensdag en vrijdag middag krijgen de kinderen boterhammen als ze uit school komen. Hier wordt wel eens van afgeweken in de vorm van een tosti, broodje knakworst,
pannenkoeken etc. Bij het fruit of de boterhammen wordt er altijd sap of melk gedronken.

Dieetvoedingen zullen niet door buitenschoolse opvang Twinnie verstrekt worden en dienen van thuis te worden meegebracht.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] verjaardagen [/custom_headline]

Bij verjaardagen mag het kind trakteren, wij vragen echter om zo weinig mogelijk snoep uit te delen. Overleg altijd even met de leiding over de traktatie, zo worden alle traktaties ongeveer gelijk gehouden en kan er rekening worden gehouden met het aantal kinderen. Voor traktatie-tips kunt u altijd terecht bij de leidsters.

Als u iets wil doen voor de leidsters willen wij u erop wijzen dat er op het kinderdagverblijf een verjaardagspot is. Hier kunnen jullie een vrijwillige bijdrage in doen, in plaats van vlaai, bonbons, enz.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] kleding / luiers [/custom_headline]

Ouders worden verzocht kinderen makkelijke kleding aan te trekken, die eventueel ook vuil mag worden. Mocht kleding stuk gaan of zoek raken, dan kan kinderdagverblijf Twinnie daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] dagindeling [/custom_headline]

Iedere dag kunnen de kinderen vanaf 07:30 uur komen. Als de kinderen nog niet thuis ontbeten hebben krijgen ze bij ons een boterham. Daarna zullen we er zorg voor dragen
dat alle kinderen op tijd op school aanwezig zijn.
Op maandag, dinsdag en donderdag halen we de kinderen uit school. Als iedereen aanwezig is zullen we gezamenlijk wat eten en drinken. Daarna mogen de kinderen vrij
spelen. Het kan ook zijn dat we een gezamenlijke activiteit gaan doen. Als er kinderen zijn die huiswerk willen/moeten maken dan kan dit ook.
Op woensdag zullen de kinderen na school allemaal samen boterhammen eten.
Het kan zijn dat de kinderen op deze middag een grotere activiteit gaan ondernemen.
Op vrijdag zijn de kleuters vaak de hele dag op de buitenschoolse opvang omdat zij dan geen school hebben. Zijn eten op deze dag twee keer fruit en èèn keer boterhammen.
Er zal op deze dag voldoende activiteit aangeboden worden voor de kinderen. Na school komen de oudere kinderen ook er bij en zullen zij gezamenlijk mee eten met het
fruit. Op alle dagen moeten de kinderen voor 18:00 uur zijn opgehaald.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] activiteiten [/custom_headline]

Het dagprogramma bestaat naast vaste eetmomenten uit verschillende activiteiten. Dit kan alleen of in groepsverband zijn, binnen of buiten.
Inde schoolvakanties zullen er speciale activiteiten voor de kinderen georganiseerd worden.
Verder wordt er in de groep ook feest gevierd, denk hierbij aan verjaardagen of afscheidsfeestjes. Voor de grotere activiteiten, zoals paasfeest, sinterklaasfeest, carnaval, enz., wordt er meestal iets samen met de ouders georganiseerd.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] foto’s [/custom_headline]

Er zullen geregeld in de groep en bij de verschillende activiteiten foto’s worden genomen.
Alle foto’s zullen op de website van Twinnie geplaatst worden, hier kan iedereen ze dan zelf bekijken en eventueel uitprinten.

Eén keer per jaar zal er een echte fotograaf komen, die leuke individuele foto’s van de kinderen maakt.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] leiding / oudercontacten [/custom_headline]

De betrokkenheid van ouders bij het reilen en zeilen van buitenschoolse opvang Twinnie wordt zeer op prijs gesteld. Het contact zal voornamelijk bij de het brengen en halen
van het kind zijn. We vragen de ouders om hier voldoende tijd voor vrij te maken.
Het kind kan dan wennen en er kan dan noodzakelijke informatie worden uit gewisseld. Uiteraard bestaat altijd de mogelijkheid om een extra gesprek aan te vragen bij de buitenschoolse opvang.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] tot slot [/custom_headline]

In alle gevallen, waarin deze huisregels niet voorzien, beslist kinderdagverblijf Twinnie.
[/columnize]