huisregels KDV

[columnize]
[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] openingstijden [/custom_headline]

Kinderdagverblijf Twinnie is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur, gedurende het hele jaar, met uitzondering van erkende zon- en feestdagen:

  • nieuwjaarsdag;
  • carnavalsmaandag en dinsdag;
  • paasmaandag;
  • Koninginnedag;
  • Hemelvaartsdag;
  • dag na hemelvaart;
  • tweede pinksterdag;
  • Bevrijdingsdag (alleen in de kopjaren);
  • eerste en tweede kerstdag.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] haal- en brengtijden [/custom_headline]

’s Ochtends kunnen de kinderen vanaf 07.30 uur gebracht worden. We vragen wel om er voor te zorgen dat de kinderen uiterlijk 09.15 uur bij Twinnie zijn. Om 09.30 uur kan er dan rustig fruit gegeten worden.

Kinderen die alleen de ochtend of de middag komen, kunnen tussen 12.00 uur en 13.30 uur gehaald en gebracht worden.

Kinderen die de hele dag blijven moeten uiterlijk om 18.00 uur worden opgehaald. In overleg met de leidsters kan er eventueel afgeweken worden van deze tijden.

Indien anderen dan de eigen ouders/verzorgers het kind komen halen, dan dient dit duidelijk aan de groepsleiding te worden medegedeeld.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] afmelden [/custom_headline]

Indien het kind kinderdagverblijf Twinnie wegens ziekte niet kan/zal bezoeken vragen we u om het kind af te melden. Overige afmeldingen dienen z.s.m. te worden doorgegeven, dit i.v.m. eventuele andere ruilingen.Ook bij vakanties zou het zeer fijn zijn als die tijdig worden doorgegeven.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] ziekte [/custom_headline]

Wanneer een kind echt ziek is, vragen wij om een kind thuis te houden. Bij enige twijfel of een kind wel of niet mag komen, kunnen de ouders met de leiding overleggen. Indien het kind in kinderdagverblijf Twinnie ziek wordt of een ongeval overkomt, dan worden de ouders altijd geïnformeerd en dan zal er samen overlegd worden wat op dat moment de beste oplossing is. Daarnaast zullen de noodzakelijke maatregelen uitgevoerd worden. Indien het echt nodig is, wordt de huisarts ingeschakeld en bij echte spoed wordt de “huisarts” van Twinnie geraadpleegd.

Indien er in een gezin een besmettelijke ziekte voorkomt, vragen wij u dit door te geven aan kinderdagverblijf Twinnie. Er kunnen dan maatregelen getroffen worden, die verdere uitbreiding voorkomen. Ouders zullen via het prikbord geïnformeerd worden welke besmettelijke ziekte er heerst. Verder kunnen ouders altijd informatie vragen bij kinderdagverblijf Twinnie en ligt er een GGD-klapper ter inzage.

Verder willen wij jullie verwijzen naar het protocol “zieke kinderen en medicijnen”

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] voeding [/custom_headline]

Kinderdagverblijf Twinnie verzorgt voor zover mogelijk de voedingen. Voor de baby’s zullen er verschillende voedingen aanwezig zijn, waaruit de ouders een keuze kunnen maken. Ouders dienen wel zelf voor flessen en spenen te zorgen, het liefst voorzien van naam. Alle flessen die bij kinderdagverblijf Twinnie blijven, worden door het kinderdagverblijf uitgekookt. Verder zullen er fruitpotjes aanwezig zijn voor verschillende leeftijden.

Voor de peuters wordt er twee keer per dag vers fruit gemaakt, in stukjes of gepureerd. Het fruit kan ook wel een vervangen worden door yoghurt, pudding, etc.

Tussen de middag wordt er brood gegeten, ook hier wordt wel eens van afgeweken in de vorm van een tosti, broodje knakworst, etc. Bij het fruit of de boterhammen wordt er altijd sap of melk gedronken.

Kinderen tot 1,5 jaar kunnen indien ouders dat wensen een warme maaltijd krijgen, deze dient van thuis te worden meegegeven.

Ook dieetvoedingen zullen niet door kinderdagverblijf Twinnie verstrekt worden en dient van thuis te worden meegebracht.

 

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] verjaardagen [/custom_headline]

Bij verjaardagen mag het kind trakteren, wij vragen echter om zo weinig mogelijk snoep uit te delen. Overleg altijd even met de leiding over de traktatie, zo worden alle traktaties ongeveer gelijk gehouden en kan er rekening worden gehouden met het aantal kinderen. Voor traktatie-tips kunt u altijd terecht bij de leidsters.

Als u iets wil doen voor de leidsters willen wij u erop wijzen dat er op het kinderdagverblijf een verjaardagspot is. Hier kunnen jullie een vrijwillige bijdrage in doen, in plaats van vlaai, bonbons, enz.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] kleding / luiers [/custom_headline]

Ouders worden verzocht kinderen makkelijke kleding aan te trekken, die eventueel ook vuil mag worden. Mocht kleding stuk gaan of zoek raken, dan kan kinderdagverblijf Twinnie daar niet aansprakelijk voor worden gesteld. Zorg er voor dat u kind altijd eigen reserve kleding op het kinderdagverblijf heeft liggen. In geval van nood, hebben wij zelf ook nog reserve kleren op het kinderdagverblijf.

Luiers kunnen zelf worden meegegeven, tegen een kleine vergoeding kan men ook gebruik maken van de luierservice die Kinderdagverblijf Twinnie aanbiedt.

Kinderdagverblijf Twinnie maakt gebruik van het merk Pampers.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] dagindeling [/custom_headline]

Bij kinderdagverblijf Twinnie wordt er gewerkt met twee verticale groepen, dat wil zeggen dat de groep is samengesteld uit kinderen van de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Broertjes en zusjes zullen in de zelfde groep geplaatst worden, tenzij de wens van de ouders anders is. Mochten de kindaantallen het toelaten, door bijvoorbeeld vakanties, ziektes, enz., dan zullen de groepen samengevoegd worden.

Bij de baby’s kunnen de ouders het ritme van thuis aangeven. De baby zal dan zijn eigen slaap- en voedingstijden aanhouden. Verder zal het bij de baby’s voornamelijk de verzorgende kant zijn. Verder wordt er lekker geknuffeld en zullen de baby’s proberen om zover als mogelijk alle knutselwerkjes mee te maken.

De peuters hebben een vast dagritme. ’s Morgens wordt er fruit gegeten, sap gedronken en iedereen wordt verschoond. Daarna mogen ze vrij spelen of wordt er een activiteit georganiseerd. Tussen de middag wordt er brood gegeten en melk gedronken. Na de boterhammen wordt iedereen verschoond en worden de kinderen die slapen, klaargemaakt om naar bed te gaan. Na het slapen wordt iedereen weer verzorgd en zal er wederom fruit worden gegeten en sap gedronken. Daarna kunnen de kinderen vrij spelen. Rond half vijf zal elk kind waar het nodig is nog een keer verschoond worden en krijgen de kleine kinderen eventueel een warme maaltijd. Het naleven van iedere dag een vast ritme, leert de kinderen spelenderwijs om te gaan met regels.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] activiteiten [/custom_headline]

Het dagprogramma voor de peuters bestaat naast vaste eet- en slaaptijden uit verschillende activiteiten. Dit kan alleen of in groepsverband zijn, binnen of buiten. Verder wordt er in de groep ook feest gevierd, denk hierbij aan verjaardagen of afscheidsfeestjes. Voor de grotere activiteiten, zoals paasfeest, sinterklaasfeest, carnaval, enz., wordt er meestal iets samen met de ouders georganiseerd.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] foto’s [/custom_headline]

Er zullen geregeld in de groep en bij de verschillende activiteiten foto’s worden genomen.
Alle foto’s zullen op de website van Twinnie geplaatst worden, hier kan iedereen ze dan zelf bekijken en eventueel uitprinten.

Eén keer per jaar zal er een echte fotograaf komen, die leuke individuele foto’s van de kinderen maakt.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] leiding / oudercontacten [/custom_headline]

De betrokkenheid van ouders bij het reilen en zeilen van kinderdagverblijf Twinnie wordt zeer op prijs gesteld. Het contact zal voornamelijk bij de het brengen en halen van het kind zijn. We vragen de ouders om hier voldoende tijd voor vrij te maken. Het kind kan dan wennen en er kan dan noodzakelijke informatie worden uitgewisseld. Duidelijk afscheid nemen is erg belangrijk! Uiteraard bestaat altijd de mogelijkheid om een extra gesprek aan te vragen bij het kinderdagverblijf. Klachten, suggesties en wensen kunnen door worden gegeven op kinderdagverblijf Twinnie.

[custom_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”] tot slot [/custom_headline]

In alle gevallen, waarin deze huisregels niet voorzien, beslist kinderdagverblijf Twinnie.
[/columnize]